Поиск по этому блогу

27 янв. 2010 г.

Уважаемые Компании России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и других стран СНГ! Шановні Підприємства України

Уважаемые Компании России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и других стран СНГ!

 

 

Команда "TURKMENBUSINESS" Вас приветствует и предлагает тесное и взаимовыгодное сотрудничество.

Мы оказываем содействие в продвижении товаров, услуг и Торговых Марок на рынок Туркменистана.

Наше первое предложение:

Мы можем создать для Вашей фирмы Специальную страницу с Вашим наименованием на Нашем сайте http://www.turkmenbusiness.info .

На этой странице установим Информацию о компании, логотип, можно 2-3 фотографии, контакты (WEB, E-mail, Phone), а самое главное – Форму Обратной связи.

Все посетители нашего сайта смогут, без нашего участия, отправить вам электронную почту прямо с этой страницы!

Если у Вас имеется BLOG и RSS, то мы установим на них ссылку. А специальный код позволит в реальном времени автоматически публиковать новости с вашей ленты RSS!

Вся информация будет установлена на вашем, родном, языке. Но на странице мы установим переводчик. Тем самым любой посетитель сможет ознакомиться с установленной информацией на своем языке!

Сразу после этого, мы установим Ваш логотип и краткую информацию на Интернет-витринах  http://turkmenbusiness.tiu.ru , http://turkmenbusiness.uaprom.net, http://turkmenbusiness.kazprom.net, http://turkmenbusiness.belprom.net, http://turkmenbusiness.prom.md .

Одновременно информация о Вашем предприятии будет здесь:

http://turkmenbusiness24.blogspot.com

http://ashgabat-turkmenbusiness.blogspot.com

http://turkmenbusiness.blog.ru

 

Вся эта работа будет стоить не много, всего 100EUR. Оплачивать можно в любой валюте из расчета к 100 EUR по курсу.

Мы работаем без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

Если Вас заинтересовало наше предложение, то Вы высылаете (на любом, удобном для Вас языке) по электронной почте order@turkmenbusiness.info и обязательно копию сюда

Ashgabat-turkmenistan@rambler.ru Гарантийное письмо об оплате (банковские реквизиты мы вам вышлем), а также прикрепляете файлы с информацией о компании, картинку логотипа, 2-3 фото.

После получения от Вас письма мы производим всю работу и сообщаем Вам. Вы, в течение 3 дней производите оплату.

В дальнейшем, если захотите, обычной почтой присылайте каталоги, рекламные проспекты, канцелярские и настольные принадлежности с вашим логотипом и образец контракта условий поставки  товаров или условия выполнения услуг (работы).

Мы также можем с Вами заключить Договор на оказание представительских услуг на территории Туркменистана для Вашей компании. Для этого также нужен Ваш образец контракта с указанием конкретных видов наших обязанностей и суммой заработной платы в неделю или в месяц.

P.S. При благоприятных условиях мы можем создать Интернет-Сайт для рынка Туркменистана или сделать сайт 3 уровня примерно такой www.YOUR-NAME.turkmenbusiness.info или www.turkmenbusiness.info/YOUR-NAME  или вести blog с вашим наименованием типа www.YOUR-NAME-TM.blogspot.com

С уважением,

Искренне Ваши,

Команда «ТУРКМЕНБИЗНЕС»

Шановні Підприємства України
Команда "TURKMENBUSINESS" Вас вітає і пропонує тісну і взаємовигідну співпрацю.
Ми надаємо сприяння у просуванні товарів, послуг і Торгових Марок на ринок Туркменістану.
Наше перше речення:
Ми можемо створити для Вашої фірми Спеціальну сторінку з Вашим найменуванням на Нашому сайті
http://www.turkmenbusiness.info .
На цій сторінці встановимо Інформацію про компанії, логотип, можна 2-3 фотографії, контакти (
WEB, E-mail, Phone), а найголовніше - Форму Зворотному зв'язку.
Всі відвідувачі нашого сайту зможуть, без нашої участі, відправити вам електронну пошту прямо з цієї сторінки!
Якщо у Вас є
BLOG і RSS, то ми встановимо на них посилання. А спеціальний код дозволить в реальному часі автоматично публікувати новини з вашої стрічки RSS!
Вся інформація буде встановлена на вашому, рідною, мовою. Але на сторінці ми встановимо перекладач. Тим самим будь-який відвідувач зможе ознайомитися з встановленою інформацією на своїй мові!
Відразу після цього, ми встановимо Ваш логотип і коротку інформацію на Інтернет-вітрині
http://turkmenbusiness.tiu.ru .
Одночасно інформація про Ваше підприємство буде тут:
http://turkmenbusiness24.blogspot.com  
http://ashgabat-turkmenbusiness.blogspot.com  
http://turkmenbusiness.blog.ru  

Вся ця робота буде коштувати не багато, всього 100
EUR. Оплачувати можна в будь-якій валюті з розрахунку до 100 EUR за курсом.
Ми працюємо без попередньої оплати!
Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, то Ви надсилаєте (на будь-якому, зручному для Вас мовою) по електронній пошті
order@turkmenbusiness.info
 і обов'язково копію сюди
Ashgabat-turkmenistan@rambler.ru  Гарантійний лист про оплату (банківські реквізити ми вам надішлемо), а також прикріплюєте файли з інформацією про компанію, зображення логотипу, 2-3 фото.
Після отримання від Вас листа ми проводимо всю роботу і повідомляємо Вам. Ви, протягом 3 днів проводите оплату.
Надалі, якщо захочете, звичайною поштою надсилайте каталоги, рекламні проспекти, канцелярські та настільні приналежності з вашим логотипом і зразок контракту умов поставки товарів або умови виконання послуг (роботи).
Ми також можемо з Вами укласти Договір на надання представницьких послуг на території Туркменістану для Вашої компанії. Для цього також потрібний Ваш зразок контракту з зазначенням конкретних видів наших обов'язків і сумою заробітної плати на тиждень або на місяць.

P.S. За сприятливих умов ми можемо створити Інтернет-сайт для ринку Туркменістану або зробити сайт 3 рівня приблизно такий www.YOUR-NAME.turkmenbusiness.info або www.turkmenbusiness.info / YOUR-NAME або вести blog з вашим найменуванням типу www.YOUR-NAME -TM.blogspot.com
З повагою,
Щиро Ваші,
"
TURKMENBUSINESS"

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Оставляйте комментарии по теме публикации